Luận án Tiến sỹ hay Thạc sỹ là một công trình khoa học nghiêm túc, đòi hỏi nghiên cứu sinh phải đi sâu tìm tòi ra một hướng nghiên cứu mới. Đấy chính là mục tiêu tối thượng của luận án. Trước đây, một luận án tiến sỹ được hoàn thành bằng cách viết tay, các số liệu khoa học được đo đạc và tính toán mà không có sự trợ giúp của máy tính.

Thời gian để làm những việc đó có khi rất nhiều, làm cho công trình cũng bị ảnh hưởng do nghiên cứu sinh dành thời gian cho việc viết lách hay phải tìm hiểu thêm những công cụ ngoài lĩnh vực của mình. Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển, công nghệ mô phỏng cũng phát triển theo, kết quả luận án tiến sỹ hay thạc sỹ cũng cần được thể hiện một cách trực quan, chi tiết. Chẳng hạn một luận án tiến sỹ hóa học làm về sự khuyếch tán, tiến sỹ vật lý nghiên cứu về vấn đề phân rã hạt nhân, tiến sỹ ngành cơ học nghiên cứu về lĩnh vực phá hủy của vật liệu v.v...Những kết quả đó cần được thể hiện bằng đồ họa trực quan để tăng hiệu quả nghiên cứu của luận án. Tuy nhiên, để làm được điều đó, nghiên cứu sinh lại phải nghiên cứu về lập trình, về đồ họa, về các phần mềm hỗ trợ. Những vấn đề này làm cho người nghiên cứu mất rất nhiều thời gian và cũng không đóng góp được gì cho vấn đề nghiên cứu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công trình. Thấu hiểu những khó khăn đó, với mong muốn giúp nghiên cứu sinh tập trung thời gian cho vấn đề chính mà không phải phân tâm đến những vấn đề ngoài lề, Trung tâm Đào tạo & Chuyển giao công nghệ VIET4C giới thiệu đến các nhà nghiên cứu những dịch vụ hỗ trợ sau:

- Hệ thống và bổ trợ lại các kiến thức về phương pháp tính như: Phương pháp Phần tử hữu hạn ( PPPTHH - Finite Element Method - FEM ), phương pháp phần tử biên  ( Boundary Element Method - BEM), phương pháp Weighted Residual Method ( WRM ) v.v...

- Hướng dẫn lập trình Matlab, phương pháp xử lý dữ liệu và xây dựng một phần mềm bằng Matlab.

- Xây dựng mẫu  lưới phần tử hữu hạn ( mẫu FEM mesh ) cho việc lập trình trong môi trường Matlab.

- Hướng dẫn triển khai các giải thuật để giải các hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng phức tạp.

- Hướng dẫn xây dựng một phần mềm trọn vẹn cho đề tài nghiên cứu.

- Thiết kế, chế tạo các thiết bị thí nghiệm, đo đạc phục vụ đề tài nghiên cứu.

 

Để được tư vấn chi tiết, liên hệ Mr Phương : 0915-570-122